H2 Ruimte

Duurzame gebiedsontwikkeling

Strategie, inhoud en proces

H2Ruimte is een adviesbureau voor duurzame gebiedsontwikkeling. Combineert strategie met inhoud en proces. Helpt opdrachtgevers om ambities te verwezenlijken. Stelt gebruikers centraal in stimulerende processen. H2Ruimte richt zich onder meer op de relatie tussen ondergrondse en bovengrondse ordening, klimaatbestendige stedelijke inrichting en de planning en inrichting van groene (recreatie)gebieden.

ga terug