foto: Ossip van Duivebode

Over het Schieblock

Creatieve werkplaatsen in Rotterdam

Het Schieblock is een levendig verzamelgebouw dat bestaat uit twee hoofdonderdelen: de studio’s en de semipublieke ruimtes. De studio’s zijn bedoeld om geconcentreerd te kunnen werken en bieden ruimte aan tal van creatieve ondernemers en kunstenaars. De semipublieke ruimtes dienen voor ontmoeting, interactie en performance. Deze ruimtes behelzen restaurant Op Het Dak en de DakAkker, de plint met daarin BAR, Urban Guides, OMI en werkplaats MESS. De Luchtsingel snijdt dwars door het Schieblock heen en komt uit in de Biergarten. De semipublieke ruimtes kunnen ook gebruikt worden door partijen van buitenaf. Zo wordt er een maximale wisselwerking tussen de stad en het Schieblock gestimuleerd.

Het Schieblock is een initiatief van de gemeente Rotterdam, eigenaar van het gebouw, en architectenbureau ZUS. Het Schieblock wordt momenteel beheerd door VPS Nederland. VPS is verantwoordelijk voor het beheer, de beveiliging, het onderhoud en de verhuur van de verschillende studio’s.

  • Semipublieke ruimtes

  • Studio's