helgasnelarchitecten

helgasnelarchitecten: we mogen ons nooit laten verleiden tot één manier van kijken!

Zinvol

De oorsprong van ons werk ligt erin onze passie en maatschappelijke idealen om te zetten in architectuur.  Dit geeft gebouwen een eigen karakter en zijn ontwerpen zinvol. Ze krijgen betekenis voor de omgeving en de mensen.

Zinnelijk

We zien onze taak als architect niet alleen als vormgever maar ook als degene die problemen oplost. Daarbij beginnen we elke opgave met een frisse blik en stellen daarbij altijd de “waaromvraag”. Hierdoor lukt het ons steeds om vastgeroeste patronen te doorbreken en met verassende oplossingen te komen. Dit geeft een omgeving die elegant is en de mensen uitdaagt.

Zin

Een ontwerper moet positief zijn, we bedenken immers een nieuwe wereld. Dit enthousiasme voor ontwerpen en bouwen delen we graag. We betrekken de gebruikers en bewoners bij het proces waardoor iedereen betrokken is bij het ontwerp en als vanzelfsprekend draagvlak gecreëerd wordt.

ga terug