Internationale Architectuur Biennale Rotterdam [IABR]

De toekomst van de stad Rotterdam

Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) is een kennisinstelling en cultureel platform. Haar voornaamste focus is de toekomst van de stad. De IABR wil bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals en de doelstellingen vastgelegd in het Klimaatverdrag van Parijs. Sleutel daarbij zijn goed ontworpen sociaal-inclusieve weerbare steden. We kunnen de klimaatproblemen in de wereld alleen maar oplossen als we ze oplossen in de stad. En goed ontwerp speelt daarbij een cruciale rol.

ga terug